Samojezdny dźwig Częstochowa

Samojezdny dźwig Częstochowa – co musisz o nim wiedzieć?

Wszystkie usługi wykonujemy przy pomocy żurawia samojezdnego, czyli dźwignicy zbudowanej na typowym, odpowiednio wzmocnionym podwoziu samochodu ciężarowego. Samochodu wzbogaconego o jeden lub dwa silniki, z których jeden służy wyłącznie do napędu.

Każdy żuraw samojezdny składa się z wciągarek i wychylnego wysięgnika osadzonego na obrotowym pomoście. Daje to możliwość podnoszenia i opuszczania ciężaru oraz jego przemieszczania przez obrót pomostu i zmianę wysięgu. Nasza maszyna jest w stanie zapewnić udźwig do 30 lub 40 ton i podnieść ciężar nawet na 47 m.

Maszyna może pracować w dwóch trybach:

 • transportowym,
 • dźwigowym.

Żurawie samojezdne, z których korzystamy oferując usługi dźwigowe Częstochowa znajdują zastosowanie w budownictwie, przy montażu obiektów przemysłowych. Wykorzystywane również są do prac transportowych i przeładunkowych na terenie zakładów pracy, na składowiskach i w wielu innych miejscach.

Podział żurawi samojezdnych

Ze względu na rodzaj podwozia, wyróżniamy żurawie:

 • samochodowe,
 • jezdniowo-terenowe,
 • terenowe kołowe,
 • gąsienicowe.

Ponadto dostępne są:

 • żurawie spalinowo-mechaniczne,
 • spalinowo-elektryczne żurawie,
 • żurawie spalinowo-bydrauliczne.

Jakie parametry techniczne mają znaczenie w przypadku dźwigów samojezdnych?

 • Udźwig – maksymalna wartość obciążenia, dla której urządzenie zostało zaprojektowane. Parametr ten zależy od długości wysięgu, długości wysięgnika, kąta pochylenia wysięgnika, rodzaju olinowania, sposobu podparcia żurawia.
 • Moment udźwigu – zdolność dźwigu do przenoszenia ładunku o danym ciężarze.
 • Wysięg – odległość pozioma od osi obrotu części obrotowej żurawia do pionowej osi urządzenia ładunkowego.
 • Wysokość podnoszenia – odległość pionowa od osi ustawienia żurawia do powierzchni oporowej urządzenia ładunkowego znajdującej się w górnym położeniu roboczym.
 • Kąt obrotu – zwykle ma możliwość pełnego obrotu wysięgnika, ale pojawiają się ograniczenia, jeżeli na wysięgniku jest towar.
 • Prędkość ruchów roboczych – dźwig Częstochowa ma wyrażaną jednostkę podnoszenia/opuszczania w m/min, obrót w 1/m, teleskopowanie w m/min.